บล็อกไม้ของเล่น ของเล่นเสริมสร้างความคิด

ของเล่นไม้ หรือของเล่นไม้เสริมพัฒนาการนั้นสามารถหาซื้อได้ทั่วไปที่ร้านขายของเล่นไม้ต่างๆที่เปิดให้บริการตามภูมิภาคต่างๆของประเทศ บล็อกไม้ของเล่นนั้นก็เป็นอีกหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของเล่นไม้ ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการที่มีให้บริการจัดจำหน่ายให้แก่คุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่และผู้ปกครองต่างๆที่ดูแลลูกน้อย เด็กเล็กวัยต่างๆ เด็กทารก เด็กอ่อน ซึ่งมีความต้องการการเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการ และความดูแลเอาใจใส่อย่างมาก เพื่อการเรียนรู้ในสิ่งอันพึงประสงค์ต่างๆอย่างที่คุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่และผู้ปกครองที่เลี้ยงดูต้องการให้เขาได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีดังที่ตั้งความหวังไว้ ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างไรบ้าง ในอุดมคติที่ผู้ดูแลเด็กๆ ลูกๆ หลานๆนั้นวาดภาพจินตนาการไว้

บล็อกไม้ของเล่น ของเล่นเสริมสร้างความคิด

                บล็อกไม้ของเล่นเป็นของเล่นไม้ ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการที่สามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายของเล่นไม้ทั่วไปในพื้นที่ บล็อกไม้ของเล่นนั้นเป็นของเล่นไม้เสริมพัฒนาการที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่อายุยังไม่มาก ตั้งแต่เด็กๆ ลูกๆ หลานๆที่อยู่ในความดูแลของคุณพ่อ คุณแม่ ญาติผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองนั้น เริ่มมีการหยิบจับสิ่งของ ของเล่นต่างๆด้วยตนเองได้แล้ว ก็สามารถนำของเล่นไม้ ของเล่นไม้เสริมพัฒนาการต่างๆเหล่านี้ไปให้เหล่าเด็กๆ ลูกๆ หลานๆนั้นเริ่มเรียนรู้ และส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆได้แล้ว โดยในวัยที่ยังเป็นเด็กเล็กอายุไม่ถึงขวบดีนั้น เด็กๆ ลูกๆ หลานๆเหล่านี้จะยังเน้นเรียนรู้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของตนเอง และจะมีพัฒนาการด้านต่างๆอื่นๆเพิ่มเติมมากขึ้นตามมาเรื่อยๆตลอดการเล่นของเล่นไม้ ของเล่นไม้สร้างพัฒนาการ บล็อกไม้ของเล่นต่างๆ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นบล็อกไม้ของเล่นที่ไม่มีรูปแบบหรือวิธีการเล่นที่ชัดเจน สามารถดัดแปลง หรือพลิกแพลงวิธีการเล่นได้ตามที่เห็นสมควร ไม่ว่าจะเป็นการต่อเป็นรูปต่างๆ การต่อเติมเป็นรูปทรงต่างๆในแนวตั้งเช่นตั้งต่อเป็นโครงบ้านเป็นต้น

บล็อกไม้ของเล่นนั้นมีทั้งแบบที่เป็นพิมพ์รูปทรงต่างๆและมีบล็อกไม้ของเล่นที่เป็นรูปทรงต่างๆวางอยู่ในช่องพิมพ์ต่างๆ ซึ่งสามารถนำให้เด็กๆ ลูกๆ หลานๆนั้นได้เรียนรู้ และจดจำรูปทรงต่างๆได้ ทั้งยังสามารถฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาในการเลือกรูปทรงต่างๆลงในช่องพิมพ์ที่เหมาะสม ที่สามารถใส่รูปทรงลงในช่องพิมพ์นั้นๆได้อย่างพอดี หรือแบบที่เป็นกล่องรูปทรงสี่เหลี่ยม ด้านในมีความกลวงเปล่า มีพื้นที่ว่าง บรรจุบล็อกไม้ของเล่นรูปทรงต่างๆอยู่ภายใน ส่วนตรงที่เป็นหลังคานั้นจะมีช่องเป็นรูปทรงต่างๆซึ่งสามารถนำบล็อกไม้ของเล่นรูปทรงต่างๆที่อยู่ภายในออกมาและหยอดกลับไปในช่องเหล่านี้ได้